Tag Archives: قیمت ردیاب فایندر

قیمت ردیاب ایکس فایندر

قیمت ردیاب ایکس فایندر

قیمت ردیاب فلزیاب ایکس فایندر Gdi X-Finder قیمت ردیاب فلزیاب ایکس فایندر Gdi X-Finder دستگاه مکمل برای کشف محدوده های رد زنی، برای کند و کاو و کشف فلزات ارزشمند است.این ردیاب قادر به ردیابی بیشتر از ده فلز در فواصل متفاوت بوده، و محدوده جستجوی منطقه این دستگاه تا …

Read More »
ارتباط با کارشناسان....