Tag Archives: قیمت فلزیاب پویشگر

فلزیاب پویشگر دستی

فلزیاب پویشگر دستی

فلزیاب پویشگر دستی فلزیاب پویشگر دستی White’s Spectra برای محیط های با نیاز های امنیتی شدید طراحی شده است، که شامل فرودگاه ها، ساختمان های تادیبی، مدارس، کنسرت ها، رویدادهای ورزشی و ساختمان های عمومی و خصوصی می شود.   فلزیاب پویشگر دستی White’s Spectra در آمریکا طراحی و ساخته …

Read More »
ارتباط با کارشناسان....